Cao ốc văn phòng cho thuê Báo Phụ Nữ Building, Quận 2 với kết cấu 1 hầm, 1 trệt và 12 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Báo Phụ Nữ Building, Quận 2 với kết cấu 1 hầm, 1 trệt và 12 tầng