Từ tòa cao ốc Báo Thanh Niên Building Nguyễn Đình Chiểu có thể tầm mắt bao quát thành phố

Từ tòa cao ốc Báo Thanh Niên Building Nguyễn Đình Chiểu có thể tầm mắt bao quát thành phố