2 thang máy hiệu Mitsubishi tại cao ốc văn phòng cho thuê Beautiful Saigon Building Nguyễn Khắc Viện, Quận 7

2 thang máy hiệu Mitsubishi tại cao ốc văn phòng cho thuê Beautiful Saigon Building Nguyễn Khắc Viện, Quận 7