Lối vào hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê Cantavil Premier, Quận 2

Lối vào hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê Cantavil Premier, Quận 2