Quang cảnh tân cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà Celadon Sports & Resort Club, Đường N1, Quận Tân Phú, TPHCM - 5office.vn

Quang cảnh tân cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà Celadon Sports & Resort Club, Đường N1, Quận Tân Phú, TPHCM – 5office.vn