Khung cảnh bên ngoài tòa cao ốc văn phòng cho thuê Centec Tower Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Khung cảnh bên ngoài tòa cao ốc văn phòng cho thuê Centec Tower Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3