Hành lang chung tại cao ốc văn phòng cho thuê Centec Tower Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Hành lang chung tại cao ốc văn phòng cho thuê Centec Tower Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3