Khoảng sân rộng làm bãi đỗ xe máy và ô tô cho toàn khối văn phòng Cholimex Nguyễn Trãi, Quận 5

Khoảng sân rộng làm bãi đỗ xe máy và ô tô cho toàn khối văn phòng Cholimex Nguyễn Trãi, Quận 5