Hành lang chung tại tòa nhà văn phòng cho thuê Cholimex Nguyễn Trãi, Quận 5

Hành lang chung tại tòa nhà văn phòng cho thuê Cholimex Nguyễn Trãi, Quận 5