CPR Global Home với kết cấu gồm 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng và 6 tầng văn phòng - 5office.vn

CPR Global Home với kết cấu gồm 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng và 6 tầng văn phòng – 5office.vn