Sàn văn phòng trống tại tầng 3 của CPR Global Home Trần Xuân Hòa - 5office.vn

Sàn văn phòng trống tại tầng 3 của CPR Global Home Trần Xuân Hòa – 5office.vn