Nhìn toàn cảnh cao ốc văn phòng cho thuê Đại Minh Convention Tower, view từ đường Nguyễn Lương Bằng

Nhìn toàn cảnh cao ốc văn phòng cho thuê Đại Minh Convention Tower, view từ đường Nguyễn Lương Bằng