View toàn cảnh cao ốc Đại Minh Convention Tower, nhìn từ đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

View toàn cảnh cao ốc Đại Minh Convention Tower, nhìn từ đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7