View toàn cảnh cao ốc Đại Minh Convention Tower, nhìn từ đường Hoàng Văn Thái, Quận 7

View toàn cảnh cao ốc Đại Minh Convention Tower, nhìn từ đường Hoàng Văn Thái, Quận 7