Sảnh tầng trệt, cũng là khu lễ tân của cao ốc Đại Minh Convention Tower

Sảnh tầng trệt, cũng là khu lễ tân của cao ốc Đại Minh Convention Tower