Hệ thống điều hòa trung tâm Samsung tại mỗi tầng tòa nhà Đại Minh Convention Tower

Hệ thống điều hòa trung tâm Samsung tại mỗi tầng tòa nhà Đại Minh Convention Tower