Từ cao ốc Đại Minh Convention Tower có thể nhìn bao quát toàn cảnh Phú Mỹ Hưng và quận 7

Từ cao ốc Đại Minh Convention Tower có thể nhìn bao quát toàn cảnh Phú Mỹ Hưng và quận 7