2 WC nam nữ riêng biệt tại mỗi tầng của Đại Thanh Bình Building - 5office.vn

2 WC nam nữ riêng biệt tại mỗi tầng của Đại Thanh Bình Building – 5office.vn