Sàn văn phòng trống, đã lót gạch tại cao ốc Đại Thanh Bình - 5office.vn

Sàn văn phòng trống, đã lót gạch tại cao ốc Đại Thanh Bình – 5office.vn