Mặt tiền cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà Diamond House Office Building, Trương Văn Bang, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM - 5office.vn

Mặt tiền cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà Diamond House Office Building, Trương Văn Bang, Quận 2, TP. Thủ Đức, TPHCM – 5office.vn