Cao ốc văn phòng cho thuê DTC Building với kết cấu 1 hầm, 1 trệt và 7 tầng cao

Cao ốc văn phòng cho thuê DTC Building với kết cấu 1 hầm, 1 trệt và 7 tầng cao