Hồ bơi tại E.Town Cộng Hòa với chiều dài 25m, ngang 13m, sâu 1m6

Hồ bơi tại E.Town Cộng Hòa với chiều dài 25m, ngang 13m, sâu 1m6