Cao ốc văn phòng cho thuê E.Town 1. Bãi xe tầng hầm với sức chứa 72 ô tô

Cao ốc văn phòng cho thuê E.Town 1. Bãi xe tầng hầm với sức chứa 72 ô tô