Cao ốc văn phòng cho thuê E.Town 1. Kết cấu tòa nhà: 1 hầm, 12 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê E.Town 1. Kết cấu tòa nhà: 1 hầm, 12 tầng