Hình bìa cao ốc văn phòng cho thuê Friendship Tower, Lê Duẩn, Quận 1 - 5office

Hình bìa cao ốc văn phòng cho thuê Friendship Tower, Lê Duẩn, Quận 1 – 5office