2 cầu thang thoát hiểm tại 2 đầu cao ốc văn phòng Gilimex Building (Dali Tower)

2 cầu thang thoát hiểm tại 2 đầu cao ốc văn phòng Gilimex Building (Dali Tower)