Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng Gilimex Building (Dali Tower)

Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng Gilimex Building (Dali Tower)