Gilimex Building (Dali Tower) với điều hòa trung tâm, độ cao trần 2.7m - 3m

Gilimex Building (Dali Tower) với điều hòa trung tâm, độ cao trần 2.7m – 3m