View nhìn từ cao ốc văn phòng cho thuê Gilimex Building (Dali Tower)

View nhìn từ cao ốc văn phòng cho thuê Gilimex Building (Dali Tower)