Văn phòng cho thuê Green Bee Building với WC nam nữ riêng biệt tại mỗi tầng

Văn phòng cho thuê Green Bee Building với WC nam nữ riêng biệt tại mỗi tầng