Nhìn toàn cảnh cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Nhìn toàn cảnh cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM