Cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp.HCM với kết cấu 2 hầm, 1 lửng, 21 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp.HCM với kết cấu 2 hầm, 1 lửng, 21 tầng