Hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

Hầm để xe tại cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7