1 mặt bằng sàn điển hình cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7

1 mặt bằng sàn điển hình cao ốc văn phòng cho thuê HQC Royal Tower, 15 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7