Cao ốc văn phòng cho thuê Hữu Nguyên Building đường Ba Tháng Hai, Quận 11 với kết cấu 1 trệt và 6 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Hữu Nguyên Building đường Ba Tháng Hai, Quận 11 với kết cấu 1 trệt và 6 tầng