Cao ốc văn phòng cho thuê IMV Center nằm ngay ngã tư Hoàng Văn Thái và Nguyễn Khắc Viện

Cao ốc văn phòng cho thuê IMV Center nằm ngay ngã tư Hoàng Văn Thái và Nguyễn Khắc Viện