Sảnh lễ tân tại cao ốc văn phòng cho thuê Indochina Park Tower, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

Sảnh lễ tân tại cao ốc văn phòng cho thuê Indochina Park Tower, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1