Tòa nhà IPC Building (IPC Tower) tọa lạc tại 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7

Tòa nhà IPC Building (IPC Tower) tọa lạc tại 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7