Cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 với kết cấu 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 9 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 với kết cấu 1 hầm, 1 trệt, 1 lửng, 9 tầng