Mặt tiền bên ngoài cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Mặt tiền bên ngoài cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1