Lối vào hầm để xe cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Lối vào hầm để xe cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1