Cầu thang thoát hiểm tại cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Cầu thang thoát hiểm tại cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1