Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1

Sàn văn phòng trống tại cao ốc văn phòng cho thuê Khang Thông Building Happyland, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1