Mặt trước cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà Kim Quốc Tiến Building, 92 Xuân Thủy, Quận 2, TP Thủ Đức, TPHCM - 5office.vn - 0966143173

Mặt trước cao ốc cho thuê văn phòng tòa nhà Kim Quốc Tiến Building, 92 Xuân Thủy, Quận 2, TP Thủ Đức, TPHCM – 5office.vn – 0966143173