Văn phòng cho thuê tại cao ốc Lộc Lê Building Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 được lót thảm

Văn phòng cho thuê tại cao ốc Lộc Lê Building Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 được lót thảm