Văn phòng trống tại cao ốc cho thuê văn phòng Lộc Lê Building Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 được lót thảm

Văn phòng trống tại cao ốc cho thuê văn phòng Lộc Lê Building Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 được lót thảm