WC của tòa cao ốc văn phòng cho thuê Lottery Tower - 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5

WC của tòa cao ốc văn phòng cho thuê Lottery Tower – 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5