Văn phòng cho thuê tại tòa nhà Lotus Building, Cửu Long, quận Tân Bình

Văn phòng cho thuê tại tòa nhà Lotus Building, Cửu Long, quận Tân Bình