Cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11 nằm ngay ngã ba Lữ Gia và Nguyễn Thị Nhỏ

Cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11 nằm ngay ngã ba Lữ Gia và Nguyễn Thị Nhỏ