Cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11 với kết cấu 2 hầm, 1 trệt, 20 tầng

Cao ốc văn phòng cho thuê Lữ Gia Plaza, Quận 11 với kết cấu 2 hầm, 1 trệt, 20 tầng